Fri fragt ved køb over 499,- | Bestil før kl 14 og vi sender samme dag

Cookies og privatlivspolitik

Kundens ret til privatliv er af stor vigtighed for fragt-label.dk. Vi vil derfor sikre os, at der er tillid til, at vi er i stand til at håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på en ansvarlig måde.

Når du opretter dig som kunde hos fragt-label.dk, indsamler vi dine kontaktoplysninger. Det gælder navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og email. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os. Vi sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af dig. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.

Vi sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Ovenstående forpligtelse indebærer, at vi foretager en risikovurdering, og herefter gennemfører foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:

  • Kryptering af personoplysninger
  • Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandleringssystemer og – tjenester.
  • Klassificering af personoplysninger for at sikre implementeringen af sikkerhedsforanstaltninger relevante i forhold til risikovurderingen
  • En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed

Når du besøger eller benytter vores tjenester, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, herunder:

  • Oplysninger indhentet via cookies og andre sporingsteknologier: vi benytter forskellige teknologier til at indsamle oplysninger, hvilket kan omfatte at sende cookies til din computer eller mobile enhed. Cookies er små datafiler, der gemmes på din computer eller placeres i hukommelsen på din enhed, som hjælper os med at forbedre vores tjenester og din brugeroplevelse samt registrerer, hvilke sider og funktioner ved vores tjenester der er populære.
  • Oplysninger ved hjælp af web beacons (også kaldet “pixeltracking”). Web beacons er elektroniske billeder, der kan være brugt i vores tjenester eller e-mails og hjælper med at levere cookies, tælle webside-besøg samt forstå og bestemme effektiviteten af brug og kampagner.
  • Vi indsamler også andre oplysninger, som du direkte videregiver til os, som f.eks. når du deltager i en konkurrence og kampagne, anmoder om kundesupport, sender os en e-mail eller på anden måde interagerer med os. De typer oplysninger, vi indsamler om dig, omfatter navn, e-mailadresse og andre oplysninger, du vælger at videregive.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilmelding af konkurrencer

Vi har løbende konkurrencer hos fragt-label.dk eller andre former for lead indsamling. Ved tilmelding bekræfter jeg, at fragt-label.dk må kontakte mig via e-mail med nyheder og tilbud om deres produkter. Jeg kan til enhver tid trække samtykket tilbage og afmelde nyhedsbrevet.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.